Porządek Mszy Świętych:

Niedziele i Święta:

7.30   9.30
11.00
12.30   18.00

Dni powszednie:

7.00   18.00

Kancelaria czynna:

Poniedziałek: 18.30-19.30
Środa: 18.30-19.30
Piątek: 16.00-17.00

Spowiedź Święta:

30 min przed każdą mszą świętą na tygodniu.

Sakramenty

CHRZEST ŚWIĘTY

Prosimy o zgłaszanie chrztów dzieci, około tygodnia przed dniem Chrztu św.

Do kancelarii przynosimy:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC
 • zaświadczenia, że osoby wybrane na chrzestnych, zostały dopuszczone do pełnienia tej funkcji przez proboszczów miejsc, w których każde z nich mieszka
  (w przypadku trudności doręczenia tego dokumentu wcześniej, np. duża odległość miejsca zamieszkania chrzestnych - może być zdjęcie tego dokumentu w telefonie, oryginał dokumentu doręczą chrzestni w dniu chrztu)

Przypominamy, że na chrzestnych wybieramy osoby ochrzczone i bierzmowane, które uczestniczą we Mszy świętej w Niedzielę i święta tzw. nakazane, przyjmując Komunią św. !!! Zaświadczenie dla kandydata o tym, że może pełnić tę posługę, wystawia proboszcz miejsca ich zamieszkania.

 

ZANIM ZOSTANIESZ CHRZESTNYM …

Zgodnie ze zwyczajem Kościoła, przyjmujący chrzest, powinni mieć chrzestnych wybranych ze wspólnoty wiernych. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni powoływać jednego chrzestnego(ą) albo dwoje chrzestnych. Większej liczby chrzestnych, ani dwóch osób tej samej płci prawodawca nie dopuszcza!

Kodeks Prawa Kanonicznego, tak określa istotne zadania chrzestnych;

 1. wraz z rodzicami chrzestny ma przedstawić dziecko do chrztu,
 2. ma pomagać ochrzczonemu, aby prowadził życie chrześcijańskie,
 3. ma troszczyć się, aby najpierw z rodzicami, a potem sam ochrzczony, wypełniał obowiązki wynikające z przyjęcia tego sakramentu.

KTO MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ CHRZESTEGO?

Aby chrzestny mógł spełnić wspomniane zadania, prawodawcy kościelni stawiają konkretne wymagania odnośnie tego, kto może pełnić funkcję chrzestnego i jak ma się do tej funkcji przygotować.

Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wybrany przez rodziców przyjmującego chrzest
 2. jednocześnie jest odpowiedni do podjęcia tego zadania i ma intencję jego pełnienia
 3. ukończył 18 lat życia*.

*Proboszcz może dla słusznej przyczyny dopuścić wyjąt­kowo do pełnienia tego zadania osobę nie mającą wymaganego wieku, ale w praktyce staramy się wybierać na chrzestnych osoby życiowo samodzielne, które mogą być dla nas wzorem i pomocą katolickiego wychowania dzieci.

 1. jest katolikiem „praktykującym” tzn.

-  uczestniczy we Mszy świętej w niedzielę tzw. święta nakazane, przyjmując  Komunię świętą.

komunię świętą oraz w miarę regularnie przystępuje do spowiedzi

- przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanego zadania

- nie  podlega  karze  kanonicznej  wymierzonej lub deklarowanej zgodnie z prawem

- nie jest ojcem lub matką przyjmującego Chrzest.

Dodatkowe postanowienia odnośnie chrzestnych znajdujemy w Instrukcji Episkopatu o chrzcie dzieci (nr 5). Stanowi ona:

Kapłan sprawdza, czy przedstawieni kandydaci na chrzestnych spełniają warunki określone przez Kościół i zatwierdza (lub odrzuca) ich wybór.

KTO NIE MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJI CHRZESTEGO?

Chrzestni mają być katolikami, żyjącymi w wierze zgodnie z nauką Kościoła.

Nie wolno więc dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży, która zrezygnowała z katechizacji (należy w związku z tym przedstawić odpowiednie zaświadczenie od katechety). Nie powinno się wybierać na chrzestnych osób, które swoje dzieci „wypisali z religii”. Skoro swoich dzieci nie wychowują po katolicku tym bardziej nie pomogą obcym. Rodzice powinni szukać chrzestnych wśród bliższej rodziny i sąsiadów.

Należy przeciwstawiać się zdarzającym się zwyczajom zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi przygodnych, dobrze sytuowanych, którzy jak można przypuszczać nigdy nie będą się interesowali religijnym wychowaniem chrześniaka jak również czynić pierwszorzędnym kryterium wyboru młodość i urodę osoby („że dziecko będzie miało ładną chrzestną”).

Chrzestni, których Kapłan nie zna powinni wykazać się znajomością i intencją spełniania powyższych warunków, a jeśli są z innej parafii muszą przedstawić stosowne zaświadczenie (świadectwo kwalifikacyjne) od proboszcza  parafii, w której mieszkają.                                

JAKIE ZADANIA CZEKAJĄ CHRZESTNEGO PODCZAS LITURGII?

 • pobożnie uczestniczyć we Mszy świętej przyjmując Komunię Świętą ( jeśli to konieczne odpowiednio wcześnie powinno się przystąpić do spowiedzi)
 • z całego serca modlić się za chrzczone dziecko, aby żyjąc w Bożej Łasce, dotrzymało obietnic chrzcielnych
 • powtarzając po kapłanie i rodzicach, uczynić kciukiem znak Krzyża Świętego na czole dziecka
 • brać udział w dialogach z kapłanem, zawartych w obrzędach chrztu dzieci. (wsłuchiwać się w pytania i odpowiadać odważnie, głośno, zgodnie z prawdą)

Uwaga! Z racji uroczystej formy obrzędu Chrztu Świętego, na stawiane pytania odpowiadamy następująco:

 • czy wyrzekacie się …? - „wyrzekamy się
 • czy wierzycie …? - „wierzymy
 • czy chcecie …?                 - „chcemy
 • czy jesteście świadomi…? - „jesteśmy świadomi”
 • Spełnić właściwie charakterystyczny dla swojej posługi obrzęd:
 • MATKI CHRZESTNE – położyć na piersi dziecka, wcześniej przygotowaną, białą szatkę.
  Jest ona symbolem Łaski Uświęcającej, która zamieszkała w czystym sercu dziecka.

Robimy to na słowa kapłana: „stałaś(eś) się nowym stworzeniem i przyoblekłaś(eś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę …

 • OJCOWIE CHRZESTNI – zapalić, wcześniej przygotowaną, świecę chrzcielną od Paschału i podtrzymywać ten ogień do końca Mszy świętej. Ten znak to światło Chrystusa, które oświeca nasze życie. Będzie on towarzyszył ochrzczonemu aż do śmierci.

Robimy to na słowa kapłana: Przyjmijcie światło Chrystusa! Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni

(Przystępując do Komunii Świętej należy z należytą ostrożnością odsunąć zapaloną świecę sprzed siebie lekko na bok,
żeby nie oparzyć kapłana podającego Komunię świętą)
.

 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

I Komunia Święta w naszej parafii jest zawsze w przedostatnią niedzielę maja o godz. 9:00 jedna grupa i o 11:00 druga grupa.

SPOWIEDŹ

6:30 do 6:55 przed poranną Mszą świętą

17:30 do 17:55 przed wieczorną Mszą świętą

oraz podczas każdej Mszy świętej i w tzw. "święta nakazane".
24
czerwca
poniedziałek
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Rok liturgiczny: B/II
Pierwsze czytanie:
Iz 49, 1-6
Psalm responsoryjny:
Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a)
Drugie czytanie:
Dz 13, 22-26
Werset przed Ewangelią:
Łk 1, 76
Ewangelia:
Łk 1, 57-66. 80

Patroni:

 • św. Jan Chrzciciel,
 • św. Jan i Festus,
 • św. Symplicjusz,
 • św. Agoard, Aglibert i towarz.,
 • św. Rumold,
 • św. Teodulf,
 • św. Gohard,
 • św. Teodgar,
 • św. Maria Guadalupe Garcia Zavala
Pełny tekst czytań...

W 1987 r. bp Edward Materski podjął decyzję o powstaniu nowej parafii na rozbudowywanym radomskim osiedlu Gołębiów II. W 1988 r. ks. Mieczysław Marchewka zbudował tymczasową kaplicę... Czytaj dalej