Porządek Mszy Świętych:

Niedziele i Święta:

7.30   9.30
11.00
12.30   18.00

Dni powszednie:

7.00   18.00

Kancelaria czynna:

Poniedziałek: 18.30-19.30
Środa: 18.30-19.30
Piątek: 16.00-17.00

Spowiedź Święta:

30 min przed każdą mszą świętą na tygodniu.

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W tym tygodniu:

- Ks. Bp Ordynariusz Henryk Tomasik udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. wiernym Diecezji Radomskiej oraz przebywającym na jej terenie. Dyspensa obowiązuje do odwołania stanu epidemii. Zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła.

2. Prymas Polski i nasze władze zachęcają do udziału we Mszy św. nabożeństwach Drogi Krzyżowej , Gorzkich Żali, rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Posłuchajmy ich głosu i zostańmy w domu. Od V niedzieli Wielkiego Postu będą prowadzone rekolekcje przez Radio Plus Radom oraz przez internet. Nie będzie w parafii tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych, ani spowiedzi wielkopostnej. Przypominamy, że czas spełnienia obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej trwa do niedzieli Trójcy św. tj do 7 czerwca.

3. W tym tygodniu I Piątek miesiąca – zostańmy w domach, pomódlmy się Litanią do Serca Pana Jezusa i poprośmy by Pan Jezus przyszedł do nas.

3. Zawieszony jest kolportaż Gościa Niedzielnego.
29 marca 2020
niedziela
Rok liturgiczny: A/II
V Tydzień Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie:
Ez 37, 12-14
Psalm responsoryjny:
Ps 130
Drugie czytanie:
Rz 8, 8-11
Werset przed Ewangelią:
J 11, 25a. 26
Ewangelia:
J 11, 1-45
święci Gwynllyw i Gwladys, św. Cyryl z Heliopolis, św. Berthold, św. Marek z Aretuzy, św. Rupert z Salzburga, święci Jonasz, Barachizjusz i Towarzysze, święci Armogastes, Masculas, Achinimus, i Saturus.
Pełny tekst czytań...

W 1987 r. bp Edward Materski podjął decyzję o powstaniu nowej parafii na rozbudowywanym radomskim osiedlu Gołębiów II. W 1988 r. ks. Mieczysław Marchewka zbudował tymczasową kaplicę... Czytaj dalej