Porządek Mszy Świętych:

Niedziele i Święta:

7.30   9.30
11.00
12.30   18.00

Dni powszednie:

7.00   18.00

Kancelaria czynna:

Poniedziałek: 18.30-19.30
Środa: 18.30-19.30
Piątek: 16.00-17.00

Spowiedź Święta:

30 min przed każdą mszą świętą na tygodniu.

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W tym tygodniu:

- w środę popielcową 26 lutego – rozpoczyna się Wielki Post, czas pokuty i nawrócenia,
w środę popielcową obowiązuje post ścisły, tj. łącznie jakościowy i ilościowy. Prawem
o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60 roku życia. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz.
7.00; 17.00 i 18.00, oraz na Mszach św. rekolekcyjnych dla dzieci o godz. 9.00 i 11.00.

- w środę popielcową rozpoczynają się rekolekcje dla dzieci. Program wywieszony jest w gablocie przed kościołem, oraz w szkołach.

2. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 17.15 dla wszystkich i o 19.00 dla młodzieży, oraz na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele na godz. 17.15.

2. jeszcze wolne intencje w poniedziałek, czwartek i sobotę o godz. 7.00. w środę o godz. 17.00 i w czwartek o godz. 18.00.

3. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego.
28 lutego 2020
piątek
Rok liturgiczny: A/II
Wielki Post
Pierwsze czytanie:
Iz 58, 1-9a
Psalm responsoryjny:
Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 18-19 (R.: por. 19b)
Werset przed Ewangelią:
Am 5, 14
Ewangelia:
Mt 9, 14-15
św. Oswald z Worcester, św. Lupicinus, św. Hilary, papież, św. Proteriusz, św. Romanus.
Pełny tekst czytań...

W 1987 r. bp Edward Materski podjął decyzję o powstaniu nowej parafii na rozbudowywanym radomskim osiedlu Gołębiów II. W 1988 r. ks. Mieczysław Marchewka zbudował tymczasową kaplicę... Czytaj dalej