Porządek Mszy Świętych:

Niedziele i Święta:

7.30   9.30
11.00
12.30   18.00

Dni powszednie:

7.00   18.00

Kancelaria czynna:

Poniedziałek: 18.30-19.30
Środa: 18.30-19.30
Piątek: 16.00-17.00

Spowiedź Święta:

30 min przed każdą mszą świętą na tygodniu.

HISTORIA

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921 – 1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

DUCHOWOŚĆ

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem.
Budowanie jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące zobowiązania:

 • Codzienna modlitwa osobista,
 • Regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • Codzienna modlitwa małżeńska,
 • Reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),

Uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrasta na drodze duchowości małżeńskiej.

KRĄG

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.
Spotkania kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

 • Dzielenie się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku)
 • Modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca)
 • Formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu)

W naszej parafii są trzy kręgi małżeństw. W każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 9.30 jest odprawiana Msza Święta Oazowa. W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 18.30 odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu organizowana przez Domowy Kościół.

JEŻELI CHCESZ:

 • Umacniać swoją wiarę
 • Pielęgnować miłość małżeńską
 • Nauczyć się rozwiązywania konfliktów
 • Nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
 • Doświadczyć życia we wspólnocie

ZAPRASZAMY! :)
23
lipca
wtorek
Święto Św. Brygidy, patronki Europy
Rok liturgiczny: B/II
Pierwsze czytanie:
Ga 2, 19-20
Psalm responsoryjny:
Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)
Werset przed Ewangelią:
J 15, 9b. 5b
Ewangelia:
J 15, 1-8

Patroni:

Pełny tekst czytań...

W 1987 r. bp Edward Materski podjął decyzję o powstaniu nowej parafii na rozbudowywanym radomskim osiedlu Gołębiów II. W 1988 r. ks. Mieczysław Marchewka zbudował tymczasową kaplicę... Czytaj dalej