Porządek Mszy Świętych:

Niedziele i Święta:

7.30   9.30
11.00
12.30   18.00

Dni powszednie:

7.00   18.00

Kancelaria czynna:

Poniedziałek: 18.30-19.30
Środa: 18.30-19.30
Piątek: 16.00-17.00

Spowiedź Święta:

30 min przed każdą mszą świętą na tygodniu.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na zapytania o alternatywny termin I KOMUNII ŚWIĘTEJ, proponujemy ostatnią niedzielę września tj. 27 września 2020 r. Godziny Mszy świętych pozostają bez zmian. To znaczy, że jeśli epidemia nie ustanie do maja i wydane zostaną rozporządzenia o przeniesieniu uroczystości Pierwszej Komunii świętej na inny termin, to proponujemy 27 dzień września 2020 r. z zachowaniem godzin dla obu grup. Jednocześnie zachęcamy do gorliwej modlitwy o ustanie epidemii. Niech Bóg ma nas w swojej opiece i nam błogosławi! Amen.
22 października 2020
czwartek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża
Pierwsze czytanie:
Ef 3, 14-21
Psalm responsoryjny:
Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b)
Werset przed Ewangelią:
Flp 3, 8b-9a
Ewangelia:
Łk 12, 49-53
św. Filip z Heraklei i Towarzysze, św. Mellon lub Mallonus, św. Abercjusz, święci Nunilo i Alodia, św. Donatus z Fiesole.
Pełny tekst czytań...

W 1987 r. bp Edward Materski podjął decyzję o powstaniu nowej parafii na rozbudowywanym radomskim osiedlu Gołębiów II. W 1988 r. ks. Mieczysław Marchewka zbudował tymczasową kaplicę... Czytaj dalej